Sport-sektion

 GSP's sportsektion:

Innebandy torsdagar i Betlehemskyrkans sporthall är igång.

GSP - Ett gäng på gång!