Sport-sektion

 GSP's sportsektion:

Innebandy torsdagar i Betlehemskyrkans sporthall ligger tyvärr nere så länge sporthallen är stängd.

GSP - Ett gäng på gång!