Årsmöte

Välkommen till GSP’s årsmöte 2021!

Tiden är 18/4 kl. 15,00

På grund av pandemin hålls årsmötet digitalt via Teams.

VIKTIGT! Du som är anställd hos Vy Buss AB i Gävle eller har varit det
och nu är pensionär har rätt att delta och rösta vid beslut på årsmötet.
Vill du utnyttja den rätten och få möjlighet att påverka klubbens verk-
samhet är du välkommen till årsmötet. Meddela SENAST torsdag 15/4
via mail till kontakt@gavlesp.se att du vill delta. Därefter får du en länk
till Teams för deltagande.

Välkommen! Hälsningar från styrelsen via Ove Sandert, sekreterare.