Kalender

Sammanfattning av kommande aktiviteter och händelser.

Datum Händelse Mer info
2022-04-21 Årsmöte GSP Kl. 17,00
2022-05-15 Höjning av hyrespriset med 50,- för lägenheten i Spanien.