Förtroendevalda och kontakt


Synpunkter och annan information om klubben skickas lämpligast till kontakt@gavlesp.se.

Ekonomiska frågor skickas till kassa@gavlesp.se.

Frågor om båten skickas till baten@gavlesp.se.

Frågor om lägenheten i Spanien skickas till spanien@gavlesp.se.

Styrelse

Sten-Olof Elfving ordförande sten.olof.elfving(a)vy.se 070-215 95 10
Tommy Lundqvist kassör tommy.lundqvist2(a)comhem.se 070-947 99 36
Ove Sandert sekreterare ove.sandert(a)vy.se 070-396 71 33
Lars Kauppi vice ordförande lars.kauppi(a)vy.se 076-707 77 75
Bo Persson ledamot bp.persson(a)comhem.se 073-907 66 23
Sofia Holmström ledamot sofia_holmstrom77(a)hotmail.se 070-483 56 58
Rani Abdulla ledamot rani.abdulla(a)vy.se 076-219 56 72

Övriga funktioner med ansvariga

Spanienkommitté

Sten-Olof Elfving, Ove Sandert, Bo Persson och Rani Abdulla

Festkommitté

Sofia Holmström, Michelle Bekamp, Ghazwan Al-Janabi

Båt/fiske-kommitté

Sten-Olof Elfving, Vala Vazirdaftari och Lasse Kauppi

Sportsektion

Elsa Örnblom och Rani Abdulla

Varuautomatansvarig

Elsa Örnblom

Valberedning

Elsa Örnblom och Kerstin Friskman

Hemsideansvarig

Ove Sandert

Revisorer

Stefan Eriksson

ordinarie revisor

Vala Vazirdaftari

ordinarie revisor

Per Johansson

revisorssuppleant

revisorssuppleant